První příznaky schizofrenie a jak se chovat k nemocnému

Zdroj: Pixabay.com

Schizofrenie se řadí do skupiny velmi vážných onemocnění. Jedná se o dušení poruchu, která může propuknout v pubertě. Nemoc se projevuje především změnami v oblasti myšlenkových procesů, a to tak, že postižený člověk není schopen správně vnímat a vyhodnocovat realitu. I když není možné schizofrenii vyléčit, je možné její projevy mírnit pomocí speciální terapie a léků.

V tomto článku se dozvíte, jak je možné schizofrenii poznat, jak se projevuje a poradíme, jak se chovat ke člověku, který touto nemocí trpí.

Příznaky je možné odhalit včas

Přesnou příčinu schizofrenie lékaři dosud neodhalili. Roli hrají dědičné faktory a také prostředí, ve kterém osoba žije. Naštěstí pro všechny je ale možné včas identifikovat hlavní příznaky a tak začít s léčbou. Důležité je vědět, že první příznaky se objevují nejčastěji v pubertálním a postpubertálním věku – tedy mezi 15 a 20 rokem. Mezi základní schizofrenie a její příznaky patří změny v chování. Mezi typické příznaky patří celková podrážděnost, úzkost a nesoustředěnost. Tyto příznaky jsou typické pro toto věkové období, ale u osob se schizofrenií bývají jejich projevy mnohem silnější. Osoba také má příznaky deprese, může trpět samomluvou a často dochází k tomu, že osoba není schopna správně vyhodnocovat některé situace běžného života. Pokud se tyto příznaky projevují, je rozhodně dobré zajít k lékaři a nechat se vyšetřit. Může se tak zabránit plnému rozvinutí nemoci.

V čem je největší hrozba

Pokud je schizofrenie odhalena včas a léčena, může postižená osoba žít plnohodnotný život. Jestliže tomu tak není, dochází k ohrožení života dané osoby, ale i lidí v jejím okolí. Schizofrenik totiž není schopen správně vnímat realitu, takže i na běžné situace může reagovat přehnaně agresivně a ublížit sobě nebo ostatním.

Jak se ke schizofrenikovi chovat

U každého člověka se může schizofrenie projevovat jinak. Důležité je vědět, co záchvat schizofrenie může vyvolat a těmto „spouštěčům“ se snažit vyvarovat. Je také třeba kontrolovat či nemocný bere pravidelně své léky. Měla by také probíhat spolupráce s psychoterapeutem. Pokud budete žít se schizofrenikem, nebude to lehké, ale dá se to zvládnout.

Latest Posts

Nenech si ujít