Zdroj: Pixabay.com

Schizofrenie se řadí do skupiny velmi vážných onemocnění. Jedná se o dušení poruchu, která může propuknout v pubertě. Nemoc se projevuje především změnami v oblasti myšlenkových procesů, a to tak, že postižený člověk není schopen správně vnímat a vyhodnocovat realitu. I když není možné schizofrenii vyléčit, je možné její projevy mírnit pomocí speciální terapie a léků.

V tomto článku se dozvíte, jak je možné schizofrenii poznat, jak se projevuje a poradíme, jak se chovat ke člověku, který touto nemocí trpí.

Příznaky je možné odhalit včas

Přesnou příčinu schizofrenie lékaři dosud neodhalili. Roli hrají dědičné faktory a také prostředí, ve kterém osoba žije. Naštěstí pro všechny je ale možné včas identifikovat hlavní příznaky a tak začít s léčbou. Důležité je vědět, že první příznaky se objevují nejčastěji v pubertálním a postpubertálním věku – tedy mezi 15 a 20 rokem. Mezi základní schizofrenie a její příznaky patří změny v chování. Mezi typické příznaky patří celková podrážděnost, úzkost a nesoustředěnost. Tyto příznaky jsou typické pro toto věkové období, ale u osob se schizofrenií bývají jejich projevy mnohem silnější. Osoba také má příznaky deprese, může trpět samomluvou a často dochází k tomu, že osoba není schopna správně vyhodnocovat některé situace běžného života. Pokud se tyto příznaky projevují, je rozhodně dobré zajít k lékaři a nechat se vyšetřit. Může se tak zabránit plnému rozvinutí nemoci.

V čem je největší hrozba

Pokud je schizofrenie odhalena včas a léčena, může postižená osoba žít plnohodnotný život. Jestliže tomu tak není, dochází k ohrožení života dané osoby, ale i lidí v jejím okolí. Schizofrenik totiž není schopen správně vnímat realitu, takže i na běžné situace může reagovat přehnaně agresivně a ublížit sobě nebo ostatním.

Jak se ke schizofrenikovi chovat

U každého člověka se může schizofrenie projevovat jinak. Důležité je vědět, co záchvat schizofrenie může vyvolat a těmto „spouštěčům“ se snažit vyvarovat. Je také třeba kontrolovat či nemocný bere pravidelně své léky. Měla by také probíhat spolupráce s psychoterapeutem. Pokud budete žít se schizofrenikem, nebude to lehké, ale dá se to zvládnout.

Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.