Festival muzejních nocí 2015

Zdroj: cz-museums

Každoročně pořádanou Muzejní noc určitě většina z vás dobře zná. Do této akce jsou zapojeny desítky měst a obcí se svými muzei a institucemi po celé České Republice a nočním návštěvníkům nabízejí nejen prohlídku stálých expozic, ale především speciální a netradiční program. To všechno navíc za symbolické vstupné, někde dokonce zadarmo. Zájem veřejnosti i institucí každým rokem stoupá, proto se úroveň neustále zvyšuje. Dnes je celý festival ojedinělou akcí, která nemá díky svému rozsahu v Evropě obdoby.

Jak a kdy to všechno začalo? V roce 2004 tak, že se Národní muzeum inspirovalo za hranicemi a po vzoru dalších evropských měst se rozhodlo zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Tato akce se dočkala obrovského ohlasu a od té doby se organizace každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České Republiky spolu s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem.

Letos již tedy máme XI. ročník a celý festival probíhá v celé republice od 15. května až do 13. června.

Je také zvykem uspořádat Národní zahájení, které letos připadlo Severočeskému muzeu v Liberci a to tedy zahájí celý festival 15. května v 15 hodin.

Navíc toto období není každý rok vybíráno náhodou, navazuje na Mezinárodní den muzeí, kterému už od roku 1977 patří datum 18. května.

Jak již bylo zmíněno, do akce se zapojují nejen významná města plná muzeí a jiných vzdělávacích institucí, ale připojují se k nim i menší města nebo obce. Kromě asi nejvýznamnější Pražské muzejní noci (13.6.) a Brněnské muzejní noci (16.5.) můžete tedy navštívit téměř 200 muzeí, galerií, obcí nebo i hradů či jiných kulturních památek.

Stačí jen zapátrat ve svém okolí nebo na internetu, třeba na stránkách http://www.cz-museums.cz/prihlasky/festival_muzejnich_noci/.

Latest Posts

Nenech si ujít