Milan Šťastný, 2

2+2 škola matematiky
2+2 škola matematiky