Přijímací zkoušky nanečisto

Milan Šťastný
Výhled z 2+2 školy matematiky v Brně na Mahenovo divadlo