Milan Šťastný, 1

2+2 škola matematiky
logo_cz_bile1